Portæt af  bragt i:  
Vagn Lundbye Børn & Bøger no. 2 2000
Lumholt Børn & Bøger no. 3 2000